Netwerk Oncologie


Eén duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij de patiënt centraal staat.


Netwerk Oncologie

BNW

In het Netwerk Oncologische Zorg van Noord-Kennemerland en kop van Noord-Holland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, case managers, specialistische verpleegkundigen en specialisten nauw samen om de patiënten de best mogelijke zorg te geven. Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische problematiek. Het netwerk heeft zowel volwaardig als aspirant leden. Het verschil is dat de volwaardig leden een opleiding al hebben afgerond en dat de aspirant leden nog bezig met een opleiding of de intentie hebben binnen het jaar een opleiding af te ronden.Onze visie

De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners kenmerkt zich door korte lijnen binnen een eenvoudige organisatiestructuur en richt zich op het verbinden van zorg in het ziekenhuis en zorg in de buurt, dicht bij de mensen thuis. De zorg is geprotocolleerd en zorgverleners voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens landelijke richtlijnen. Voor cliënten en verwijzers is het duidelijk waar de deskundigen te vinden zijn. Ons netwerk heeft een goede actuele sociale kaart voor de verwijzers vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, bedrijfsartsen, zowel binnen ons werkgebied (regio Noord-Holland Noord) als daarbuiten en onderhouden wij goede contacten met hen. Door uitwerking van de landelijk ontwikkelde zorgmodules, wordt regionaal aanbod ontwikkeld voor alle volwassenen (tijdens of na behandeling van kanker) die zorg en begeleiding nodig hebben. Naast dat wij onze eigen kennis van ons vakgebied up-to-date houden en vergroten, willen wij een actieve rol vervullen in kennisoverdracht en -uitwisseling naar verwijzers en andere ketenpartners.Vind uw zorgverlener