Lid wordenLidmaatschap Netwerk Oncologie


Leuk dat u overweegt lid te worden van het Netwerk Oncologie van Beweegzorg Noordwest!

Let op: U kunt zich alleen aanmelden als nieuw lid van het Netwerk Oncologie als de praktijk waar u werkt lid is van de coöperatie Beweegzorg NoordWest. Check dit eerst voordat u het formulier instuurt. 


Om lid te kunnen worden van het Netwerk Oncologie moet u  aan een aantal toelatingscriteria voldoen. Deze kunt u hier vinden. Indien u aan de criteria zoals toegevoegd voldoet, willen wij u vragen de gevraagde scholing bij te voegen wanneer u het inschrijfformulier terugstuurt.

Als u nog niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunt u ook aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste. De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. 

Het Netwerk Oncologie is een vereniging. Bestaande uit een bestuur die een huishoudelijk reglement en statuten hebben opgesteld waar ieder lid zich aan dient te houden.

U kunt lid worden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.  

Nadat u dit inschrijvingsformulier hebt ingevuld en hebt teruggestuurd, neemt de secretaris van Netwerk Oncologie u op in het ledenbestand. Bij het invullen en terugsturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met voorwaarden die zijn opgesteld.  Wat vragen wij?


Wat bieden wij?


Toetredingscriteria

Fysiotherapeuten 

Wij vragen


Plus minimaal één van de volgende scholingen:

Psychologen 

Wij vragen:

Diëtisten

Wij vragen:


Aspirant lidmaatschap

Fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunnen aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste. De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. Na die periode dienen aspirant-leden aan de vereiste voorwaarden te voldoen. Aspirant leden worden door hun deelname aan het netwerk in staat gesteld hun kennis en netwerk op het gebied van oncologie uit te breiden. 


Lid worden

U kunt lid worden van het Netwerk Oncologie van Beweegzorg Noordwest door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te retourneren naar: netwerkoncologie.bnw.nl