Lid wordenLidmaatschap Netwerk Oncologie


Leuk dat u overweegt lid te worden van het Netwerk Oncologie van Beweegzorg Noordwest!

Om lid te kunnen worden ven het Netwerk Oncologie moet u aan een aantal toelatingscriteria voldoen. Deze kunt u hier vinden. Indien u aan de criteria zoals toegevoegd voldoet, willen wij u vragen de gevraagde scholing bij te voegen wanneer u het inschrijfformulier terugstuurt.

Als u nog niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunt u ook aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste. De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden.

Het Netwerk Oncologische Zorg is een vereniging. Bestaande uit een bestuur die een huishoudelijk reglement en statuten hebben opgesteld waar ieder lid zich aan dient te houden.

U kunt lid worden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Nadat u dit inschrijvingsformulier hebt ingevuld en hebt teruggestuurd, neemt de secretaris van Netwerk Oncologie u op in het ledenbestand. Bij het invullen en terugsturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met voorwaarden die zijn opgesteld.Wat vragen wij?

 • De bereidheid kennis te delen met collega’s in het netwerk

 • Leden zijn bij minimaal 75% van de netwerkactiviteiten aanwezig

 • Leden hebben een contract met de preferente zorgverzekeraars

 • Leden leveren een bijdrage aan werkgroepen van het netwerk


Wat bieden wij?

 • Naamsbekendheid bij verwijzers en patiënten.

 • Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg wordt gefaciliteerd.

 • Mogelijkheid om de eigen kennis te bevorderen.

 • Voorkomen van overbehandeling door aanbod geprotocolleerde zorg volgens kwaliteitseisen en goede afstemming en korte lijnen met de tweede lijn.

 • Zorg dicht in de buurt van de patiënt, integraal, laagdrempelig herkenbaar aanbod op het gebied van voeding, bewegen en psychisch welbevinden.


Toetredingscriteria

Fysiotherapeuten

Wij vragen

 • Afgeronde opleiding HBO fysiotherapie.

 • BIG geregistreerd en CKR (register fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, oncologie fysiotherapeut).

 • Werkervaring: 4 uur per week werkzaam zijn met oncologische patiënten en 20 nieuwe patiënten per jaar zien.

 • Werkomgeving: Eisen voldoen aan de inrichtingseisen van het KNGF.Verder dient de praktijk te zijn uitgerust met minimaal een hometrainer, loopband en krachtapparatuur.

 • Ervaringseis: 2 jaar recente werkervaring als fysiotherapeut


Plus minimaal één van de volgende scholingen:

 1. Afgeronde Master Oncologic Physical Therapy (MOPT), Avans+ MSc

 2. Master of Science Lymfologie & Oncologie van de Berekuyl

 3. Oncologiefysiotherapeut afgestudeerd bij Avans+

 4. Inschrijving bij Onconet

Psychologen

Wij vragen:

 • Gediplomeerd GZ-psycholoog of klinisch psycholoog

 • Afgeronde opleiding psychosociale oncologie (Rino)

 • Aantoonbare bij- en nascholing m.b.t. de doelgroep

 • Aantoonbare ervaring met behandeling patiënten met kanker

Diëtisten

Wij vragen:

 • Afgeronde HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek

 • Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

 • Post HBO Voeding bij Kanker (Pit actief) of Oncologie & Diëtetiek (van Pro Education) (binnen 1 jaar na aanmelding te hebben volbracht)

 • Minimaal 2 jaar recente werkervaring als diëtist

 • Minimaal 8 nieuwe patiënten uit de doelgroep per jaar


Aspirant lidmaatschap

Fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten die (nog) niet aan alle gestelde eisen voldoen, kunnen aspirant-lid worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is affiniteit met oncologische patiënten een minimale vereiste. De maximale periode om aspirant-lid te zijn is 24 maanden. Na die periode dienen aspirant-leden aan de vereiste voorwaarden te voldoen. Aspirant leden worden door hun deelname aan het netwerk in staat gesteld hun kennis en netwerk op het gebied van oncologie uit te breiden.


Lid worden

U kunt lid worden van het Netwerk Oncologische Zorg Beweegzorg Noordwest door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te retourneren naar: netwerkoncologie.bnw.nl