Beweegzorg Noordwest


Beweegzorg Noordwest

Samen gaan we voor de beste beweegzorg in de regio!

Het Netwerk Oncologische Zorg maakt deel uit van Beweegzorg Noordwest. In de Noordwestelijke regio van Noord-Holland is de wens ontstaan beweegzorg te organiseren, zodat er één aanspreekpunt voor de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties in de regio is. Beweegzorg Noordwest is opgericht om herkenbare en uniforme zorgpaden en netwerken op te zetten en praktijken te ondersteunen en ontzorgen. Samen verlenen wij zorg op de juiste plek. Beweegzorg Noordwest is dé strategische ketenpartner voor beweegzorg in de regio. Want beweegzorg is mooi en dankbaar werk. Dit doen we niet alleen, maar samen met huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten.

In het Netwerk Oncologische Zorg van Noord-Kennemerland en kop van Noord-Holland werken gespecialiseerde fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, case managers, specialistische verpleegkundigen en specialisten nauw samen om de patiënten de best mogelijke zorg te geven. Iedere zorgverlener binnen het netwerk heeft zich gespecialiseerd in oncologische problematiek. Het netwerk heeft zowel volwaardig als aspirant leden. Het verschil is dat de volwaardig leden een opleiding al hebben afgerond en dat de aspirant leden nog bezig met een opleiding of de intentie hebben binnen het jaar een opleiding af te ronden.