Britt Valk


Interview Britt Valk, sportarts bij Sportmedische Centra Plemper


Britt Valk wordt in onderstaand verslag telefonisch geïnterviewd door Edine Beukers.

Doel van het interview is kennisnemen van elkaar en dit delen binnen het Netwerk Oncologie. Onderzoeken op welk vlak wij elkaar kunnen vinden voor samenwerking en elkaar kunnen versterken.

De vragen die onderstreept zijn, zijn gesteld door Edine, de antwoorden zijn gegeven door Britt.


Ben je bekend met het Netwerk Oncologie?

Nee, ik ben sinds een jaar werkzaam in de regio bij Sportmedische Centra Plemper.

Wel heb ik hier en ook tijdens mijn opleiding in Baarn middels Tegenkracht ervaring opgedaan met het testen van oncologische patiënten.

Bij sommige locaties van Sportmedische Centra Plemper worden voor revalidatietrajecten standaard inspanningstesten afgenomen. Dat is in deze regio bij oncologie patiënten nog niet het geval volgens mij.


Wat zou je bij oncologie patiënten testen?

Visie: het is raadzaam om bij mensen met chronische aandoeningen voordat ze gaan trainen eerst te bepalen waar ze conditioneel staan. De grenzen van de belastbaarheid bepalen.

Patiënten hebben namelijk vaak het idee dat ze weer kunnen wat ze voor de ziekte konden. Dit is vaak niet het geval.

De testen worden ook gebruikt om pathologie uitsluiten.


Wat is de winst voor de oncologie patiënt?

Aanvangsniveau bepalen voor het trainen; wat kan mijn lichaam op dit moment?

En dit vergelijken met de dagelijkse activiteiten. Als je jouw huishouden hebt gedaan is misschien de energie voor die dag al op. Je kan door de testen het eigen kunnen inzichtelijk maken Daarna is dit het startpunt van de training; want de trainingszones kunnen bepaald worden op basis van de testen. Het is van belang om binnen de juiste zones te trainen en goed op te bouwen om de beste resultaten te behalen.


Hoe zit dat met andere chronische patiënten?

Op andere locaties van ons bedrijf wordt bij revalidatie patiënten bij de intake getest en na drie maanden wordt nogmaals een test gedaan. Zo is voor de patiënt zichtbaar welke doelen hij heeft behaald.

Ik denkt dat voor oncologie patiënten hetzelfde zou kunnen gelden. Uiteraard moet gekeken worden op welk moment in de behandeling de testen worden afgenomen.


Hoe ziet een consult eruit?

Een consult met inspanningstest bij ons duurt ongeveer 75 minuten. Bij oncologische patiënten zou ik altijd een inspanningstest op de fiets met ademgastanalyse adviseren, omdat deze test het meest complete beeld geeft en ook de trainingszones bepaald kunnen worden. In Alkmaar wordt deze test vaak ingezet.

Zie ook het filmpje op onze website met de inspanningstest.

https://www.sportkeuring.nl/keuringen/sportmedisch-onderzoek/


Het volgende wordt getest:

– Intake/anamnese,

– Basis lichamelijk onderzoek (bloeddruk, hart, longen, perifere pulsaties en eventueel ander onderzoek op indicatie,

– Hartfilmpje in rust,

– Longfunctietest (dit kan ook Astma of COPD aantonen)

– Fietsen met ECG en een masker op voor de ademgasanalyse,


Eerst een rust meting (een tot enkele minuten)

- Belast fietsen tot maximale inspanning de fiets wordt geleidelijk steeds zwaarder.

(Meestal duurt dit ca. 8-12 minuten en wordt de fiets elke minuut een stapje zwaarder)

- Minimaal 3 minuten uitfietsen nadat maximale inspanning is bereikt.


Bepalen van o.a.:

- VO2 max,

- Hartfunctie en ECG,

- Longfunctie,

- Hoe efficiënt is de ademhaling,

- Omslagpunten.

Op basis van de resultaten wordt een trainingsadvies gegeven.

Bijvoorbeeld meer of minder duurtraining/intervallen of /kracht.

De op de fiets bepaalde hartslagzones zijn ook door te rekenen naar andere activiteiten.

De patiënt krijgt een uitgebreid verslag toegestuurd met de uitslagen. Hij kan samen met de fysiotherapeut een zo goed mogelijk trainingsschema opstellen.

Zie de bijlagen hieronder voor een voorbeeld van een blanco verslag en testuitslag.


Hoe is de vergoeding voor de test?

Op verwijzing van huisarts of medisch specialist wordt dit vergoed.


Ideaal plaatje voor oncologie patiënten

Alle oncologie patiënten worden getest voordat ze gaan trainen met het doel om daarna zo efficiënt mogelijk te kunnen trainen.

Ook co-morbiditeiten kunnen worden opgespoord. Als eventuele hartschade door de behandeling is ontstaan kunnen wij dit ook met de testen goed in kaart brengen en actie op ondernemen.


Samenwerking

Ik zou het heel fijn vinden om met de fysiotherapeuten uit de regio samen te werken. Ik denk dat wij van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken in ons werk.
Fysiotherapeuten kunnen in deze
link het verslag inzien wat opgemaakt wordt na het consult.


Britt, erg bedankt voor het inkijkje in jouw mooie vak. Ik hoop dat wij elkaar vaak tegen gaan komen in het werkveld. Ik vind het leuk om te horen dat je openstaat voor meer samenwerking met het netwerk.